woensdag 26 juni 2013

Rein en onrein deel 2

Voor deel 1, zie vorige blog.  En oja, ben al lang en breed geen lid meer van die Messiaanse groep, daar ben ik zelf weggegaan kort na de discussie over rein en onrein. Het was simpelweg zinloos. 
Ik wil nog eens deze zogenoemde wetten aanhalen en dan voornamelijk de voedselwetten. Maar vooraf wel een kleine waarschuwing voor diegene die zich strikt willen houden aan deze regels als wetten. Als je verder leest, dan merk je dat wat je eet helemaal niet zo rein is als dat de wereld, ja WERELD zegt wat gezond is. En nu denk je vast bij jezelf; ‘ik eet niet wat de wereld zegt wat gezond is, ik houd mij aan de Bijbel’. Ja dat zal, maar in mijn optiek niet! Want waar ik hieronder mee begin, is een Bijbeltekst die blijkbaar iedereen vergeet of als ‘niet belangrijk’ wordt afgedaan. Dit, terwijl deze tekst de allereerste tekst is die verteld wat voor ons mensen als voedsel gegeven is. Er wordt helaas alleen maar gekeken naar Leviticus 11 en Deuteronomium 14, maar er is meer, in de Torah! In mijn onderzoek  heb ik zelfs een Kasjroetlijst gevonden met allerlei koosjer voedsel en dranken waar gelovigen volgens de Torah aan moeten houden, waarvan ik erg geschrokken ben. Ik hou het in dit verhaal alleen maar over voedsel. Maar nogmaals de kleine waarschuwing; volg je deze regels als zijnde koosjer, alleen via Leviticus en Deuteronomium gegeven, zonder de behoefte te hebben om een ander standpunt te onderzoeken, lees dan niet verder!! Je zult namelijk vanuit mijn standpunt die ik hier aanhaal, niet bepaald blij worden!

We gaan nu even naar Genesis, want daar staat deze tekst in wat voor ons gegeven is om te eten. Genesis 1:29.

En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.

Dus in eerste instantie alleen de zaaddragende vruchten aan de bomen, zoals een appel bijvoorbeeld, dient ons tot voedsel en al het zaaddragende gewassen. Dus sla en koolsoorten zijn niet geschikt voor ons, het is niet zaaddragend! In vers 30 zie je dat alle andere groen gewassen tot voedsel gegeven is aan de dieren, maar alleen bovenstaande zaaddragende gewassen en zaaddragende boomvruchten zijn voor de mens tot voedsel. De rest echt allemaal en alleen voor de dieren…Dat staat hier dus letterlijk! Waarom deze tekst in het algemeen vergeten wordt of als niet belangrijk afgedaan wordt, is mij totaal onbekend. Uiteraard heb ik even rondgeneusd op internet en tot mijn verbazing heb ik een artikel gevonden vanuit eo, dat daar ook Genesis 1:29 aangehaald wordt en aangegeven wordt dat groenten en aardappelen gezond zijn aan de hand van deze vers?? Blijkbaar rekent de schrijver de gehele plant. Dat als een plant zaad draagt of zaad heeft wat vrijwel iedere plant heeft, anders kan het niet vermenigvuldigen of groeien, is elk deel van de plant eetbaar. Maar dat staat hier naar mijn mening niet. Alleen het zaaddragende gedeelte dient als voedsel. Groenten over het algemeen zoals we die tegenwoordig kennen, is niet zaaddragend. Ik zal de aardappel dan ook als voorbeeld nemen. Ten eerste zijn deze niet zaaddragend en ten tweede groeien ze onder de grond. Als je beseft dat in feite alles bestaat uit licht, ja ook materie want dat is vertraagd licht en dat zelfs God en Gods Woord gelijk gesteld wordt met het Licht en Leven, Hij Is Licht en Leven…..dan zou je toch logischerwijs en ik weet het, ik vraag nu erg veel, want wat niet letterlijk in de Bijbel staat wordt niet aangenomen, …..logischerwijs kunnen bedenken dat voedsel die onder de grond groeien en dus geen enkel zonlicht krijgen tijdens dit proces, niet bepaald in overeenstemming is met het Licht Zelf? Het groeit en ontwikkeld in de duisternis. Maar omdat de wereld zegt dat aardappelen gezond zijn, omdat er o.a. veel vitamine c in zit en koolhydraten, eten we massaal aardappelen. Maar vitamine c kun je al krijgen door het eten van b.v. fruit, zaaddragend fruit wel te verstaan. Dus een aardappel is niet geschikt voor ons omdat het niet zaaddragend is, wat dus niet gegeven is door God aan ons als voedsel, plus krijgt het ook geen enkele zonlicht. Nog sterker, de blaadjes en bessen, die wel zaaddragend zijn, zijn bij deze plant giftig! Ik kan het zelfs nog leuker maken;

De knollen zijn eetbaar, maar kunnen giftig zijn door een hoog gehalte aan solanine. Daardoor zijn zetmeelaardappels van bepaalde rassen niet geschikt voor menselijke consumptie. Ook als aardappelen tijdens het bewaren worden blootgesteld aan licht stijgt het gehalte aan solanine. De knollen worden groen en zijn daarna ongeschikt om te eten. Bron: Wikipedia.

Ze zijn zelfs ‘allergisch’ voor licht!!……auch…..Ook handig de link solanine te volgen. Daar wordt aangehaald dat een volwassen mens 250 gram per dag aardappelen eet waardoor het niet giftig is. Maar zo kun je ook redeneren over varkensvlees. Kleine hoeveelheden is niet ongezond, maar wordt wel nadrukkelijk verboden in de leefregels. Simpelweg omdat het in essentie niet gezond is. Dus als je elke dag 250 gram geschilde aardappelen eet, zit je bij dag 8 op 4 kg. Maar omdat dit niet in 1 dag bereikt wordt is het juist erg gezond…..Right! Ik blijf in dit geval maar bij het Woord van God, dat aardappelen niet gezond zijn, omdat het geen zaaddragend vrucht is op zichzelf. En wat wel zaaddragend is bij de aardappel plant, is giftig…. Heel af en toe een frietje van 165 gram per maand/ 2 maanden wil ik nog wel eens stiekem doen, omdat ik me meer richt op de liefde in mijn hart, dan op de harde wetten van wat wel mag en wat niet. Maar dat ik deze leefregel niet moet negeren maar wel zo goed mogelijk op moet volgen, dat blijkt hier maar weer eens uit!! Het is tenslotte ten goede van mijn eigen gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk. Wat een goede, aardige, liefdevolle en zorgzame Vader hebben we toch die weet wat het beste is voor onze gezondheid!

Dus een appel, een peer, mandarijn, sinaasappel, noten ( geen pinda’s ), druiven en ga zo maar door, dat is zaaddragend voedsel van planten en/of bomen die ook zonlicht krijgen. Wat wij nu als voedsel nemen, zoals kool, sla, aardappelen, wortels en ga daar ook nog maar even door, zijn geen zaaddragende producten op zichzelf, en/of groeien ondergronds! En als ik dan lees dat iemand tegen mij zegt, dat als hij een bordje voorgeschoteld krijgt met aardappelen, sla en varkensvlees, dan eet hij de sla en aardappelen, maar laat varkensvlees staan omdat deze onrein is. En dit doet hij om volledig te voldoen aan de voedselwetten…Maar ik ben bang dat hier wel de meningsverschil blijft. Ze zullen Genesis 1:29 ongetwijfeld blijven zien alsof daar staat dat alle gewassen die zaaddragend zijn eetbaar zijn, of een gedeelte ervan eetbaar is. Goed, dan heb ik een andere vraag; wat blijft er over voor de dieren?

Goed, dat was Genesis. Laten we verder kijken tot na de bevrijding uit Egypte. De mensen waren zo ver van God los, dat ze wederom leefregels gegeven moesten worden om zuiver te worden. En hier zien we dat er al meer tot voedsel gegeven wordt. Niet alleen de zaaddragende gewassen en zaaddragende vruchten aan de bomen. We gaan meteen naar Leviticus 11. Hierin staat alleen de voedsel wetten voor dieren, zoals ook in Deuteronomium 14. Van welk dier mag je wel het vlees eten en van welk dier niet. Ook logisch, want de regels voor vruchten en gewassen is al gegeven in Genesis en door Mozes genoteerd voor het hele volk!

In mijn ervaring weet ik dat discussiëren met mensen die alleen volgens wetten leven geen enkele zin heeft. Hun wetten zijn hun fundament. Ook al zeggen ze God of als ze geloven in Yeshua, Yeshua als fundament te hebben, toch negeren ze wat het Woord Zelf daarover zegt en baseren ze hun hele geloof op deze wetten. En je geloof is je fundament en owee als iemand daar tegenaan trapt….Zoals ik in een eerdere blog ook al geschreven heb, deze leefregels zijn er voor om onze onreine harten niet nog onreiner te maken door het nuttigen van onrein voedsel. Maar niets in zichzelf is onrein en zeker niet als je eigen hart rein is. Maar als je eigen hart rein is, dan heb je geen behoefte onreine spijzen tot je te nemen. Zorg er dus eerst voor dat het hart in liefde gezuiverd wordt. In het handelen in naastenliefde. Nogmaals, deze leefregels zijn gegeven op het moment dat het volk erg ver weg van God afstond, tot op de afgrond! De 10 geboden, de voedselwetten in vlees zijn niet gegeven aan Adam, niet geven na de zondvloed! Enkel alleen na de bevrijding vanuit ballingschap. Denk er zelf eens met iets meer verstand over na. Kaïn heeft Abel vermoord, maar Kaïn heeft dan ook niet de 10 geboden gehoord waarin staat ‘gij zult niet doden’. Toen het mis ging bij Adam en Eva, waarom zijn toen niet al deze geboden geven, maar pas veel een veel later? Antwoord? Dit heeft in mijn ogen puur te maken met diezelfde afgrond in geestelijk opzicht. Want we hebben het hier over het geestelijk leven van de mens, het evenbeeld van God die geestelijk is, niet materieel. Als een mens die geestelijk op de afgrond van haar bestaan staat door blijft gaan met onreine spijzen tot zich te nemen, door blijft gaan met elke dag blijven werken voor aardse goederen, dan zal deze mens geestelijk gezien sterven, ook al leeft deze materieel door. De mens wordt dan lauw. Lauw zijn heeft geen warmte in leven, nog rillingen bij kou. Je kunt dit ook zien in de Bijbel, allereerst bij Genesis. In de vertaling vanuit de Hebreeuwse taal staat er niet ‘de eerste dag’ maar ‘Yom Echad’. Dit betekent niet de eerste dag. Yom heeft meer te maken met warmte, zoals in de warme uren overdag, in het licht. Echad is niet 1 als in eerste, maar als eenheid. Als een verbinding. Licht 1 of warmte 1. Ik heb zelfs ergens gelezen dat Echad een mannelijke vorm is wat staat voor het ‘Hogere Wezen’, als zijnde 1, als zijnde God. Hier wordt dan ook de schepping bedoeld van de geestelijke mens naar eenheid toe tot God. Door de warmte/liefde/licht krijg je de eerste verbinding met 1 zijn, met eenheid. Ben je bij de zesde verbinding, dan ben je geheel in eenheid met God en zal er een innerlijke rust zijn met geestelijke activiteit. Kijk naar het verhaal van Lea met haar zesde zoon van Jakob, het samenwonen/ 1 zijn. ( Zebulon/Z’vulun zoals in CJB ) Maar kijk ook wederom eens naar Genesis 1:29. Dit is gegeven op de zesde dag, vlak voor voleinding. Het hart beseft op de zesde dag alleen maar zaaddragende vruchten van bomen en gewassen tot voedsel te hoeven nemen.
De rest is niet gegeven aan de mens, maar aan de dieren. Je hebt geen behoefte iets anders tot je te nemen. Maar om terug te komen op het warm zijn, voordat de eerste verbinding tot stand kwam, was het leven lauw. Lauw kan ook geen onderscheidt maken tussen warm of koud. Het kent deze eigenschappen simpelweg niet. Pas bij het eerste licht, eerste warmte, eerste liefde krijgt het een inzicht in het verschil tussen warm en koud, licht en duisternis. Daarna kan het verder groeien naar meer warmte/liefde/licht. Ook zie je dit weer terug in Openbaring 3;

15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! 16 Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. 17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.


Daar stond ook het volk van Israël, op lauw zijn. Niet vanwege hun rijk zijn, maar vanwege hun aards en heidens leven, overgenomen van de Egyptenaren en ook de Meden en Perzen. Daar zit geen leven in. Dus als iemand die op deze rand staat tegen een leefregel ingaat, dan is het niet God die deze mens geestelijk compleet lauw maakt, maar deze mens heeft zichzelf lauw gemaakt. In Gods ogen wordt deze mens uitgespuwd, omdat zo’n mens geestelijk niet in eenheid is met God, juist het tegenovergestelde. Maar een mens is helaas alleen maar in staat met verstandelijke vermogens te beredeneren en ziet de geest, de liefde van letterlijke teksten niet. Ze staren zich blind op wetten en denken daarmee God volledig te dienen. En als je probeert te wijzen op dit soort zaken, dan ben je al gauw duivels en on-Bijbels bezig. Ook al wijs je op letterlijke Bijbelteksten, dat heeft echt geen enkele zin. Als er iets is waar ik nou erg verdrietig van wordt, dan is het juist dit. Het heeft namelijk niets meer te maken met absolute liefde, die toch echt als het allergrootste gebod gegeven is. Maar leg dat maar eens uit….

woensdag 12 juni 2013

Rein en onrein

Ik merk dat dit onderwerp een aardig punt van discussie is.
Bij christenen wordt dit onderwerp meestal afgedaan als:

“Dit was van het Oude Testament, dus geldt dit niet voor ons. Alles is rein verklaard”.

Nu ik me onlangs aangemeld heb bij een Messiaanse groep, merk ik hier het tegenovergestelde, zoals:

“Mat. 15 gaat puur en alleen over handen wassen voor het eten, maar verklaard niet alles rein.”

Ik kan het echter met beide partijen niet eens zijn. Ik vind dat in beide gevallen de absolute hoofddraad van de boodschap van liefde wordt gemist …
In Romeinen 14 staan hier duidelijke voorbeelden van. Het begint eigenlijk al vanaf de eerste vers. En vers 3 zegt ook weer veel; ( ik kopieer in dit verhaal even voornamelijk uit de Herziene Statenvertaling. Als ik vanuit een andere vertaling citeer, dan geef ik dat aan )

Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard.

Maar waar het mij om gaat, is de reden waarom.
Laten we verder kijken en dan naar vers 14. Daarin staat dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor diegene die zegt dat iets onrein is, voor hem is het onrein. En dan komen we op het punt waar het naar mijn mening allemaal mee begint. Namelijk vers 15:

Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronde voor wie Christus gestorven is.

Met andere woorden, als ik zeg tegen een Messiaanse broeder dat ik gisteren varkensvlees heb gegeten, dan heb ik deze bedroeft en wandel ik niet naar de liefde, die als grootste gebod geldt. En omdat ik zondig tegen de liefde, tegen mijn broeder of zuster, zondig ik op het moment dat ik dit zou zeggen, ook tegen God. Maar is het eten van varkensvlees op zich ook een zonde geweest? Laten we kijken vanaf vers 17;

17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.
18 Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen.
19 Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.
20 Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft.
21 Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is.
22 Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt.
23 Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde.

Dit zegt al meer dan genoeg.
Als we toch ook even kijken naar Mat.15 vanaf vers 17, dan staat daar letterlijk dat alles wat via de mond in de maag komt de mens niet verontreinigd. Alles! Wat uit het hart komt, de liefde van de mens zelf, verontreinigd de mens. Dus als de mens de liefde heeft naar kwaadsprekerij, moord en noem maar op. Dit heeft niet alleen met handen wassen te maken. Dit zijn al 2 voorbeelden die aangeven dat de liefde van de mens het meest belangrijke is voor rein of onrein.
Ik kan ook een voorbeeld aanhalen uit het Oude Verbond, waarin ook daar aangegeven wordt dat het hart het meest belangrijke is. In Jesaja 29:13 bijvoorbeeld:

De Heere zei:
Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond
en zij Mij eren met hun lippen,
maar hun hart ver van Mij houden,
en hun vrees voor Mij
slechts een aangeleerd gebod van mensen is,

Dit kun je ook weer vergelijken met Mat. 15:3, waarin staat:

Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? ( traditie )

Maar dit is niet alles, ook over offeren van dieren wat voorkomt in het Oude Verbond, wat ook een uiterlijke handelen is net zoals het eten en drinken van spijzen, wordt bij de profeten aangekaart. Ik kom daar zo nog op terug met voorbeelden!

Want wat heeft het voor zin alleen rein voedsel te eten, als het hart nog niet rein is? Als het hart wel rein is, dan is zo’n persoon in eenheid met Yeshua, omdat Yeshua ook rein is in het hart. Er zal geen zondige gedachte komen in het hart van zo’n mens. Er bestaat geen onreinheid meer voor deze persoon, omdat niets in zichzelf onrein is. ( Romeinen 14:14 ) Maar iemand die niet rein is in het hart, voor die kan onrein voedsel zeker onrein zijn! Als je echter in eenheid bent met Yeshua, zal je alleen onreine spijzen nemen om een onrein persoon te begeleiden naar reinheid. Want je weet dan dat er niets onrein is op zichzelf als je zelf rein bent, maar dat een rein persoon niet vanuit zichzelf onreine spijzen tot zich neemt, omdat het niet in eendracht is met de reinheid van Yeshua.

Hiermee geef ik duidelijk aan dat ik niet meega met christenen die deze geboden verwerpen. Zeer zeker niet! christenen die zeggen hierdoor alles te mogen eten en drinken, worden bedrogen door hun eigen leer. Als je in het hart nog onreine gedachten hebt van welk soort dan ook, dan is het verstandig ook niet nog eens onreine spijzen tot je te nemen! Onreine spijzen maken je traag, zwaar in lichaam en gemoed, waardoor je geen werk in naasten liefde volledig uit kunt voeren. En dat is ook weer een zonde. Vergeet hierbij niet dat de geboden gegeven zijn toen het volk Israël geestelijk gezien ver van God af waren. Ze werkten 24/7 en hadden geen enkele tijd om zich met geestelijke zaken bezig te houden. En daarbij hadden ze ook de meeste gewoontes en gebruiken overgenomen van een heidens leer. (Zowel in Egypte als in de tijd van de Meden en de Perzen.) Dan is het noodzakelijk om deze geboden op te volgen om zodoende in lichaam en geest weer zuiver te worden. Maar het alleen maar stipt volgen van de geboden brengt de mens nergens, zoals ook al heel snel te zien is in het Oude Verbond! En dan nu nog die voorbeelden. Kijk eens naar Spreuken 21:3 waarin staat dat God liever heeft dat je eerlijk en rechtvaardig handelt, dan dat je een uiterlijke offer brengt. Het handelen is weer innerlijk. Kijk eens naar Prediker 4:17 waarin weer gesproken wordt dat een uiterlijke offer dwaas is, als je innerlijk slecht handelt! Kijk eens naar Hosea 6:6, waarin staat dat het liefste wat Hij wil, is liefde, barmhartigheid, genade, hoe je het ook maar wilt vertalen. Maar geen uiterlijke offers, want daarin raak je niet vertrouwd met de liefde van God! Critici zeggen nu natuurlijk meteen dat offers niets te maken heeft met je eet en drink gewoonten. Euhh, ja dat klopt. Maar ik wijs hier op rein en onrein en dat alles wat uiterlijk tot je komt niet onrein hoeft te zijn als je in eendracht bent met de liefde van Yeshua, maar dat alles wat in je hart zit en onrein is, je daadwerkelijk onrein maakt! Dus in die zin heeft het zeer zeker met elkaar te maken! Hosea 6:6 vindt ik daarin nog het meeste spreken.

Nog een voorbeeld.
Als je onreine spijzen tot je neemt en zeker teveel tot je neemt, dan verenig je jezelf meer met de materie. Je geest wordt dan namelijk zwak en hierdoor komt er in je hart allerlei onreine gedachten naar voren. Het wekt onreine gedachten op.
Neem als voorbeeld alcohol. Hoeveel leed heeft alcohol wel niet veroorzaakt? Als dan een christen zegt dat alles rein is, hoe kan alcohol dan zoveel leed veroorzaken? Ik zeg dan:

“Alcohol is onrein op het moment dat je teveel ervan neemt.”

Maar omdat het onrein is als je teveel hiervan neemt, is het in eerste instantie al onrein. Maar, een glas rode wijn in gematigde vorm opent wel je hart en juist het hart moet opgeschoond worden van allerlei verkeerde gedachten. Dus als je met een anti liefde zit en je spreekt hierover met een broeder of zuster onder een glas rode wijn, dan kan dit sneller ter sprake komen, want de wijn blokkeert het verstand die er altijd voor zorgt je hart verborgen te houden. Drink je teveel, dan zal ook dit weer onreinheid binnen brengen. Hetzelfde met onrein vlees.
Stel, wat ook samenhangt met de eerste verzen van Romeinen 14, je leeft stipt naar de geboden. Een medemens komt naar je toe en vraagt uitleg over de leer, want deze medemens is zwak in geloof. Deze nodigt je uit in zijn huis en je accepteert de uitnodiging, want je wilt graag je medemens helpen om sterker te worden in geloof. Bij binnenkomst krijg je volgens jouw leer, onrein voedsel voorgeschoteld. Wat doe je? Zeg je tegen je zwakke broeder:

“Sorry, mijn geloof verbied mij dit te eten. Als je de leer die ik hanteer wil leren, verander dan je eetgewoonte en dan kom ik wel weer bij je terug!”

Of schuif je aan, eet met je broeder mee en begint langzaam je broeder te vertellen over jouw leer? Welk wat deze 2 gevallen zal het beste zijn? In het eerste geval zal je zwakke broeder alleen maar zwakker worden, want die is vernederd in zijn eigen huis. Hij nodigt je uit, maar jij beledigt hem en verteld letterlijk dat hij onrein is in zijn eigen huis. Is dit naastenliefde? Nee, want een grotere belediging dat dit kan ik me haast niet voorstellen!

Het gaat om liefde in het hart. Waar staat je liefde t.o.v. je medemens en t.o.v. God. Als jouw liefde rein is en oprecht, dan is alles rein. Je bent dan 1 met Yeshua. Is je hart niet rein in liefde, dan is het raadzaam onreine spijzen te vermijden, want dat maakt je alleen maar onreiner door traagheid, zwakheid en daardoor steeds meer onreine gedachten te hebben om je vlees nog meer te verzadigen. Wordt je namelijk traag in vlees door onreine spijzen, dan zoek je steeds meer naar een verzadiging van het vlees/lichaam. Ik vind het echter jammer dat deze o zo bekende rode draad van liefde, die wel duizenden keren omschreven is in zowel het Oude Verbond als het Nieuwe Verbond, zo gemakkelijk in tradities vergeten worden, zowel bij christenen, die een meer Griekse traditie hebben als Messiaans belijdende. En dit laatste heeft mij wel verbaasd.

Torah betekent lering en geen wet, zoals de christenen dat noemen. Het zijn leefregels. Zo van:
“Als je met je handen aan een hete kachel komt, dan kun jij je handen pijn doen, dus is het verstandig dit niet te doen.”

Maar als deze persoon het toch doet, omdat hij het niet geloofd, is deze dan meteen verdoemd? Nee, hij is wel wijzer geworden, want hij weet dat de verteller een wijs persoon is, want het deed inderdaad pijn. De verteller waarschuwde deze persoon, omdat hij veel liefde heeft voor deze persoon. Hij wilde niet dat hij pijn zou lijden. En aangezien God veel meer liefde heeft voor ons dan wij ooit liefde kunnen hebben, heeft Hij ook deze leefregels gegeven, zodat wij zuiver en sterk kunnen zijn. Maar de grootste leefregel is en blijft de liefde in het hart van de mens. Dit staat in het Oude Verbond en in het Nieuwe Verbond! Deuteronomium 6:5,6

5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.

Mat. 22:36-40. Misschien handig om eens na te denken over vers 40:

36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?
37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Ik zeg dus niet ( om misvattingen te voorkomen ) dat christenen of Messiaans belijdende geen liefde hebben. Zeer zeker niet! Ik zeg alleen maar dat ik het niet eens ben met christenen die het Oude Verbond vanwege het rein en onrein verhaal verwerpen en het niet eens ben met Messiaans belijdende die zeggen de wet stipt op te moeten volgen, want anders…

Er is maar 1 leefregel die stipt opgevolgd moet worden en dat is de regel van liefde. Daarin ligt het Koninkrijk Gods; niet om wat je eet of drinkt. Maar nogmaals, het is raadzaam onreine spijzen te vermijden als je zelf onrein bent. En sorry dat ik het zeg, maar ik ben nog niemand op deze aarde tegengekomen die 1 is met de liefde zoals Yeshua dat geleerd heeft! Voor mezelf weet ik ook dat ik nog het één en ander bij te spijkeren heb in mijn liefde tot mijn naasten en tot God boven alles. Beter dan dit kan ik mijn mening hierover niet vermelden. Dan maar een iets langere blog.