vrijdag 29 maart 2013

Waarom is er geen liefde
Het grappige is dat ik dit onderwerp kies naar aanleiding van het lezen van een oud Suske en Wiske stripboek die ik onlangs gevonden heb tussen oude spullen. De titel van dit stripboek weet ik niet, want de voorkant mist evenals de eerste pagina. Maar het verhaal gaat wel over het verschil tussen de mensen die alleen maar bezig zijn met elkaar uit te buiten om zelf zo snel mogelijk geld te verdienen en kleine wezens van een andere planeet, waar eendracht en saamhorigheid de basis is van hun leven.

Ik kan me nog een training herinneren via een oude werkgever, waarbij we verkoop training kregen. Deze trainer vertelde met de volste trots hoe hij een verkoop binnenhaalt, zonder te denken aan de financiële situatie van de klant. Dat interesseerde hem in geen geval. Sterker nog, vol trots vertelde hij dat hij een kennis overgehaald had tot een koop, waardoor deze kennis in grote financiële problemen kwam. En toen wist ik weer waarom ik nee gekozen heb tegen de verkoop.

Maar dit is niet alles. Ik kan me nog een chat gesprek herinneren met een studente psychologie, dat was nog in 2004. Dit was op een moment dat ik net een paar jaar tot geloof ben gekomen. Daarvoor was ik zelf bezig met praktische psychologie, waarvan ik een boek daarover geleend had van mijn vader. Waar je denkt dat mensen geen hart meer van liefde hebben en dat dit het gevolg is van de harteloosheid van de wereld, wil ik toch wijzen op de veroorzaker van deze harteloosheid! Ten eerste verteld de psychologie eerst aan jezelf te denken, dan aan een ander als het een voordeel is voor jou. Is het een nadeel, laat je naaste dan maar over aan de geleerde instanties om deze te helpen. Maar is iemand in behandeling bij zo’n instantie, dan mag deze persoon ook haar verhaal niet doen aan mensen die niet gekwalificeerd zijn! Ik heb in het verleden eens langdurig contact gehad met iemand die onder behandeling stond bij een psycholoog. Deze persoon was bestempeld als niet tot amper geneesbaar en moest de rest van haar leven medicijnen nemen en maar half werk kunnen verrichtten. Maar waar zij sessies had van een uur, sprak ik vaak veel langer met haar. En aangezien ik net met geloof bezig was en hier een genezing in zag, en zij erg gelovig was, werd zij door deze gesprekken voornamelijk over geloof, toch steeds beter en hoefde zij steeds minder medicijnen te nemen. Dat viel uiteraard op bij haar psycholoog die haar vroeg wat er veranderd was. Toen zij hem vertelde over de gesprekken met mij, werd haar meteen verboden nog langer contact met mij te hebben! Dit verbod heeft zij toen wel genegeerd, maar het zegt veel over de doelstelling van de psychologie. Dit geschiedde vele jaren geleden.

Terug naar mijn chat gesprek met de studente psychologie. Ik, als een kind zo blij dat ik een nieuw geloof gevonden had, vertelde haar dat er maar 1 waarheid is, en dat is God. Als reactie daarop kreeg ik een bericht terug dat er vele waarheden zijn, namelijk dat ieder zijn/haar eigen waarheid heeft. Of beter gezegd, zij geloofde niet in een universele waarheid, omdat ieder zijn eigen beleving heeft. En daar begint het probleem! Hoe kun je nu saamhorig zijn, als ieder alleen maar vecht voor zijn/haar eigen waarheid? En wat voor de één waarheid is, hoeft voor de ander dus geen waarheid te zijn. Op deze manier krijg je ook snel het zogenaamde ‘hokjesgeest.’ Ieder kan zich ook heel gemakkelijk verdedigen door te zeggen: ‘dit is mijn waarheid, hoe durf jij tegen mijn waarheid in te gaan, als dit niet jouw waarheid is!’ Sterker nog, hoe kun je een universele wet hanteren zonder een universele waarheid? Dat de huidige wet gebaseerd is op maatschappelijke waarden en niet op een universele waarheid, dat is helder. Ten eerste is dit helder omdat de wet vaak veranderd. Ten tweede is dit helder, want er wordt gehandeld en geoordeeld op ervaringen vanuit de praktijk, zonder de daadwerkelijke oorzaak van een misdrijf te kennen. Dit kun je namelijk alleen maar kennen, als je één bent met een universele waarheid, die nooit veranderd en 1 is, namelijk onze Schepper. Wat is weer de basis van God? Liefde en juist liefde is weer deze universele waarheid. En juist deze liefde is wederom erg ver te zoeken. Cirkel weer rond. Maar in liefde ligt wel oorzaak en gevolg, voor elk probleem. Ken je deze liefde niet, dan zal je nooit een duidelijk beeld kunnen krijgen van de oorzaak van een bepaald probleem/misdrijf en noem maar op. En dan zeg ik niet dat mensen die op de rechterstoel zitten geen liefde hebben, nee, dat zeg ik niet. Ieder mens heeft zijn eigen liefde, dus ieder mens heeft wel degelijk zijn eigen waarheid. Maar voor de wereld houdt het daarmee op, voor mij dus niet. En dat is een groot verschil! Ben je niet 1 met de liefde vanuit God, dan ben je niet in staat een juist oordeel te kunnen geven.

De huidige ingeprente individualiteit brengt echter verdeeldheid. En waar verdeeldheid is, daar is ook jaloezie, afgunst wat oploopt tot haat en ga zo maar verder. Er is geen eenheid. En als je denkt dat in geloof eenheid zit, moet ik helaas zeggen dat daar juist de grootste verdeeldheid heerst! Een goed voorbeeld……

Maar wat is dan de juiste eenheid? Zullen we deze verdeeldheid dan niet altijd behouden, omdat het belang van elk individu zo hoog staat? Ja, op de manier zoals het nu gaat wel. Maar waar het geloof zoveel verdeeldheid veroorzaakt, leert de Bijbel juist wel deze eenheid. En wel als volgt;

Johannes 15 vanaf vers 9, Yeshua die zegt

Net zoals mijn Vader mij lief heeft gehad, heb ik u ook lief gehad; dus blijf in mijn liefde. Als u in mijn leer[1] blijft, dan zult u in mijn liefde blijven- net zoals ik mijn Vaders leer behield en in zijn liefde blijf. Ik heb u dit gezegd, zodat mijn vreugde in u mag zijn, en uw vreugde compleet zal zijn.
Dit is mijn leer: dat u elkaar blijft liefhebben, zoals ik u lief heb. Niemand heeft een grotere liefde dan een persoon die zijn leven ondergeschikt maakt voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, als u doet wat ik u geleerd heb. Ik zal u niet langer slaven noemen, want een slaaf weet niet waar zijn meester voor staat; maar ik noem u vrienden, want alles wat ik gehoord heb van mijn Vader, heb ik u bekend gemaakt.
( Zie ook weer Galaten 3 vanaf 26 t/m 4:7, ook omschreven in mijn artikel ) En dan ook nog even vers 17 van Johannes 15: Dit is wat ik u leer: Blijf elkaar liefhebben!

Maar elkaar liefhebben is niet alleen die liefhebben die valt onder jouw eigen waarheid!!! En dat is wat tegenwoordig iedereen doet. En daarom is er geen liefde. En daarom zijn wij van God los.

[1]. Ik vertaal hier naar leer, omdat ik ‘wet’ of ‘gebod’ nog steeds een onjuiste vertaling vindt. In een wet of in een gebod zit geen vrijheid in liefde. Torah betekent ook ‘lering’, net zoals het ook geen oud of nieuw testament is, maar oud of nieuw verbond! Zie ook mijn artikel ‘Wet of Liefde’. Command zoals dat in het CJB staat houdt trouwens ook in ‘beheersing’ van de leer! I command this teachings. Ik beheers deze leerstelling. I will command you this teachings. Ik zal u deze leerstelling leren beheersen??

Tot de volgende keer.

Mark-Jan Koster 

maandag 4 maart 2013

10 GebodenOnderstaand wil ik de 10 geboden analyseren op huidige maatschappij en daarbij ook de 2 geboden die Yeshua ons gegeven heeft. Zoals Yeshua zelf ook gezegd heeft:’ Denk niet dat Ik gekomen ben om de Torah en de Profeten te niet te doen. Ik ben niet gekomen om deze te niet te doen, maar om deze te completeren’. ( Mattheus 5:17 ) Ik vertaal uitsluitend uit de ‘Complete Jewish Bible’ ( CJB ) en ik zal in het groen mijn mening over elk gebod geven. De vertaling is uiteraard wel weer een eigen interpretatie van wat ik denk wat in het Engels ( CJB is in het Engels ) staat omschreven en bedoeld is. Iedereen is hier vrij in. Zoals de vertaler van CJB zelf ook geschreven heeft, dat in een vertaling altijd een eigen interpretatie zit, hoe neutraal je ook wilt blijven. Kijk alleen maar naar de verschillende Nederlandse vertalingen. Geen 1 is exact hetzelfde.

1.U zult geen andere goden voor mij hebben.
     Dit lijkt mij vrij duidelijk. Liefde Zelf wil niets anders dan alleen geliefd te worden. God boven alles lief hebben dus. Ook verering van andere personen  naast God telt hier in mee, evenals in het tweede gebod. God geeft ook in o.a. Exodus 34:14 en in het tweede gebod zelf aan een jaloerse God te zijn. In het Nederlands wordt het vertaald met ‘ijverig’ of ‘na-ijverig’. In het CJB echter met ‘jaloers’.

    2.U zult geen gesneden beeld voor uzelf maken of enig andere overeenstemmend beeld van ook maar iets in de hemel boven, op de aarde beneden of in het water onder het oppervlak. U zult niet voor deze buigen of deze dienen. Want Ik, Adonai uw God, ben een jaloerse God, die de kinderen bestraft voor de zonden van hun ouders tot de derde en vierde generatie van degene die Mij haten, maar toon genade aan duizenden generaties van degene die Mij liefhebben en Mijn leer[1] naleven.
Ook dit zou vrij duidelijk moeten zijn, maar de praktijk leert dat niet iedereen zich hieraan houdt. Hoeveel beelden en beelden verering er heden ten dage wel niet is, is om rondweg schandalig te noemen. God Zelf wordt amper tot helemaal niet meer geëerd. Nee, de priesterkaste is hiervoor in de plaats gekomen, de Paus en noem maar op. Die worden vereerd. Ook deze leer is dus geheel gebaseerd op liefde voor God boven alles, dus geen beelden boven alles. Maar eer je beelden naast God, dan is de liefde tot God niet boven alles, maar heb je toch een aparte houvast nodig om via het beeld/persoon, God te eren.

3.U zult de naam Adonai uw God niet lichtvaardig gebruiken, want Adonai zal niet iemand ongestraft laten die zijn naam lichtvaardig uitspreekt.
Ik heb het hier even als ‘lichtvaardig’ vertaalt wat betekent; ‘zonder na te denken’, of ‘gemakkelijk’. Een andere Engelse vertaling is ‘misuse’. ( misbruiken ) In het Nederlands als ijdel. Als ik in van Dale kijk naar het woord ijdel, dan wordt o.a. spottend aangegeven. Dus Zijn naam gebruiken zonder respect.  Je kunt hier vele richtingen mee op. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen; ‘wie Zijn naam voor eigenbelang gebruikt’…..Maar ook, ‘wie zijn eigen naam voor eigenbelang gebruikt.’ Want de tweede gedeelte van de zin slaat ook op onszelf!  Gebruik je Zijn naam puur voor eigenbelang, zonder respect, dan denk je niet in eerste plaats aan Adonai maar aan jezelf, dan spot je daarmee en gebruik je Zijn naam dus alleen maar om anderen naar jou te laten luisteren, zodat jij gevleid wordt. Hoeveel mensen zijn er wel niet op aarde die zo handelen? Teveel om op te noemen! En hoeveel mensen zijn er die zijn eigen naam misbruiken? Ook teveel om op te noemen… Ook dit is een zonde tegen het grootste leer, heb God boven alles lief en je naaste als jezelf. Want wie zo handelt, stelt zichzelf boven de rest uit en lokt mensen door te zeggen uit God te spreken, of zelf een god te zijn.

4.Gedenk de Shabbatdag, om deze voor God apart te houden. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de Shabbat voor Adonai uw God; op deze dag zult u geen enkel soort werk doen-niet u, uw zoon of uw dochter, niet uw mannelijk of vrouwelijke slaaf, niet uw vee, noch de vreemdelingen die bij u verblijft, binnen uw eigen muren. Want in zes dagen heeft Adonai de hemel en aarde gemaakt, de zee en alles daarin, maar op de zevende dag rustte Hij; Daarom heeft Adonai deze dag gezegend, Shabbat, en voor zichzelf gescheiden.
Ook hier zie je al in de vertaling iets anders. Waar in andere vertalingen staat dat deze dag heilig is en geheiligd is, staat in het CJB dat God deze dag afscheidt van de andere dagen voor de toenmalige Joden. Dus niet 7 dagen per week bezig zijn met aards werk, maar 6 dagen en de zevende dag moet apart gehouden voor God. Dit moest wel, want ze waren gewend 7 dagen per week door te weken in de slavenarbeid. In de huidige maatschappij zie je dit weer terugkomen, het 24/7 principe, koopzondagen en noem maar op. Welke dag een Shabbat dag moet zijn, staat hier niet. Wij Christenen kennen deze als een zondag, de Joden van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang. Leuk, maar dat is niet wat in dit gebod staat. Er staat dat na 6 dagen werken 1 dag voor God moet zijn. Welke dag dit is, dat staat er niet! Hoe vaak heeft Yeshua wel niet in conclaaf gezeten met de Farizeeën en Schriftgeleerden over de Shabbatdag, omdat Yeshua wel aan het werk was? Zie als voorbeeld Mattheus 12: 1-14. Kortom, de wereld was hun liever dan God, vandaar een 1 dag afscheiding van de wereld. Heb God boven alles lief dreigde hier geheel weg te vagen, zoals nu ook de huidige maatschappij alleen maar bezig is voor hun tijdelijke wereldse carrière. De Shabbat is gemaakt voor de mens, de mens niet voor Shabbat. ( Marcus 2:27 ) In dit geval dus als redding voor de geestelijke mens.

5.Eer uw vader en moeder, zodat u lang zult leven in het land welke Adonai uw God u geeft.
Je vader en moeder zijn de voortbrengers van jouw wezen en zorgen ervoor dat je veilig en welopgevoed in liefde tot God je eigen keuzes kunt maken. Althans, dat is het droom scenario. Realiteit verteld vaak jammer genoeg een heel ander verhaal, dat sommige ouders helemaal niet zo liefdevol zijn. Het lijkt mij onnodig te zeggen dat ouders die doelbewust hun kinderen mishandelen op wat voor manier dan ook, nou niet zoveel eer verdienen t.o.v. hun kinderen en dat de kinderen ook niet in staat zijn de volledige eer en liefde te geven aan hun ouders. Sterker nog, voor hun eigen veiligheid zou het beter zijn elders een opvoeding te krijgen die wel liefdevol is. Maar voor die kinderen die wel een normale opvoeding krijgen, maar desondanks vroeg hun eigen weg kiezen en hun ouders geheel verlaten, die hebben geen eer in het leven, maar alleen in hun eigenbelang. En dan zie je ook op het nieuws dat bejaarden het vaakst benadeeld worden door hun eigen kinderen, door extra geld te pinnen, waar ze toch niet achter komen. Of andere zaken voor pure eigenbelang. Jaja, die eren hun ouders op en top…..Een eer aan je ouders bestaat ook uit de vrijheid die je zelf verwerft en de keuzes die je uit deze vrijheid kan maken. Op deze manier kun jij je ouders ook eren, door de juiste keuzes te maken in het leven. Een ander punt wat wel nog aangehaald kan worden, is dat als je als kind zijnde niet de eer aan je ouders kunt geven dat je leeft ( want je ouders zijn jouw indirecte scheppers ), hoe kun je dan ooit de Schepper zelf liefhebben? En dus geldt dit ook weer voor; God boven alles liefhebben en je naasten als jezelf.

6.Bega geen moord.
Wat God schept, schept Hij om te laten leven. Dus ieder die het leven van een ander ontneemt, gaat tegen God in die Leven is. Plus is dit niet een helder voorbeeld van absolute naastenliefde.…

7.Gij zult niet echtbreken.
Dit is de Nederlandse vertaling. In het CJB staat; ‘Do not commit adultery’. Dit kun je ook vertalen naar; ‘pleeg geen afgoderij’. Dit kun je op beide manieren zien. Als jij echtbreuk pleegt, pleeg je ook afgoderij. Je verafgod namelijk een ander dan je partner waarmee je 1 zou moeten zijn. Echtbreuk pleeg je over het algemeen uit lust, niet uit liefde. Lust is in feite afgoderij. Nodeloos te zeggen dat dit tegenwoordig een dagelijkse bezigheid is. Ik heb in mijn vorige blog ook al even het tegenwoordige ‘second love’ aangehaald. Een beter voorbeeld bestaat bijna niet. Als we nog dieper kijken, dan zien we ook dat God Zijn relatie met ons als ‘getrouwd’ ziet. ( bijv. Jeremia 31:32 ). Dus het is niet alleen een schending van je huwelijks verbond met je partner, maar ook direct een schending met het verbond met God. ‘U zult tegenover God geen echtbreuk plegen'. 

8.Steel niet.
Ook een voortreffelijk voorbeeld van een zonde tegen naastenliefde en daarmee automatisch liefde tot God.

9.Geef geen valse getuigenis af tegen uw naasten.
Voor eigenbelang? Waarom niet? Zonde tegen naastenliefde en dus ook tegen de liefde voor God.

10.Begeer niet uw naasten huis, begeer niet uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Maar de vrouw van mijn naaste is wel heel erg mooi. En wat een mooie villa! Dit spreekt voor zich. Nodeloos te zeggen dat dit ook voor een vrouw geldt. Ook een vrouw mag niet de man van haar naasten begeren, een ander huis begeren en noem alles maar op.


Zoals in de geschiedenis als heden ten dage zie je de meeste moord en doodslag juist in de religie. De Torah is algemeen bekend evenals de 10 geboden. Het ‘probleem’ ligt hier in het punt dat in de Torah vaak gesproken wordt over een doodvonnis als je tegen Gods Orde in gaat. Steniging en noem maar op. In het Nieuwe Verbond zegt Yeshua echter: ‘Degene onder jullie die zonder zonde is, laat hem de eerste zijn die een steen naar haar toe werpt’. ( Johannes 8:7 ) Vanwaar het verschil? Het enige simpele voorbeeld die ik hier kan geven is de opvoeding van een kind. Als een kind geboren wordt kun je niet verwachten dat deze de juiste keuzes maakt vanuit zijn/haar intelligentie. Het moet gestuurd worden en het moet regels gegeven worden. Pas als deze regels duidelijk zijn kan de ouder het kind meer vrijheid geven om de ontwikkeling van de intelligentie van het kind te bevorderen om van hieruit eigen keuzes te maken. Yeshua kon hier dus duidelijk wijzen op deze keuzes, want niemand in die menigte was zonder zonde. De jaren in ballingschap hebben de Joden geestelijk gezien erg verzwakt. Dit kun je al concluderen aan het punt dat zij, ondanks dat Adonai bij hen was en hen uit het land Egypte had bevrijd, toch de gouden kalf gingen vereren. Geestelijk gezien moesten zij door God opnieuw opgevoed worden. Vandaar mijn mening in de strakke hand eerst, om daarna duidelijk uit te leggen wat liefde precies inhoudt en hoe de geboden bedoeld zijn in liefde. Dat is wat Yeshua geleerd heeft aan ons allemaal.

In elk van de 10 geboden zie je hoofdrol van liefde, waarmee ik duidelijk aantoon dat Yeshua in geen geval de Torah opgeheven heeft of te niet gedaan heeft. Hierin zie je duidelijk dat de 2 geboden van Yeshua exact dat zegt wat de 10 geboden uit de Torah zegt. Om het nog persoonlijker te maken kun je het ook als volgt omschrijven; ‘wat jij niet wilt wat een ander jou aandoet, doe dat ook een ander niet aan’. Je wilt niet dat jouw kinderen jou niet meer eren, maar iemand anders eren. Je zou niet willen dat jouw kinderen hun speelgoed ( al dan niet eigen gemaakt ) belangrijker vinden dan dat ze jou vinden. Je wilt niet dat jouw kinderen jouw naam voor eigenbelang misbruiken. Je wilt niet dat jouw kinderen 24/7 weg zijn om te werken, zonder de mogelijkheid ook maar 1 keer contact met je op te kunnen nemen. Je wilt niet dat een ander jouw doodslaat. Je wilt niet dat je partner echtbreuk pleegt. Je wilt niet dat jij bestolen wordt door een ander. Je wilt niet dat een ander een valse getuigenis over jouw spreekt. Je wilt niet dat een ander datgene begeert wat van jou is, niet je partner, niet je hele hebben en houden. Doe dat dan ook God als je Hemelse Vader niet aan en doe dat dan ook een ander niet aan.

Mark-Jan Koster[1]In het CJB staat ‘mitzvot’. Letterlijk betekent dit weer ‘gebod(en)’.  Echter, zoals ik ook al eerder aangegeven heb in een ander bericht, zie ik de Torah op zich niet als een gebod/als een wet, maar als een leer. Een andere betekenis van ‘mitzvot’ is ook: ‘algemeen principe om te leven, goede daad’. Zie Mattheus 5:19. Bron CJB.