zaterdag 20 juni 2015

Onze huidige tijd

Onze huidige tijd door de ogen van iemand die lang geleden leefde. Een verhaal die ikzelf even in gedachten had:

Er was eens een tijd waarin mensen leefden puur vanuit de natuur. Ze hadden simpele huizen, verbouwde hun eigen eten en hadden een gezamenlijke waterbron. Ze leefden met elkaar in harmonie en loofden hun Schepper elke dag voor weer een nieuwe dag en een zegen vragend over hun voedsel en hun geestelijke ontwikkeling. Ze bereikten een hoge leeftijd in goede gezondheid, vanwege hun manier van leven, eten en buitenlucht op hoogte.

Onder hen was een ziener die de mogelijkheid had om in de toekomst te kijken. Op een gegeven moment stond deze op en riep het volk bijeen. Hij zei tegen het volk:” Luister allemaal naar mij. Ik heb vannacht in een droom iets gezien die ik u allen moet vertellen. Dus ik begin dan ook maar te vertellen. Zoals u allen weet leven wij nu in goede gezondheid zowel lichamelijk als geestelijk. Ik heb vannacht een beeld gezien van de verre toekomst. Zij zullen leven in hele hoge gebouwen en zullen amper in de buitenlucht zijn. Zij bouwen grote werktuigen om hun werk te laten doen. Hoe groter en geavanceerder een werktuig, hoe meer aanzien. Zij zullen vele metalen uit de aarde halen, kolen voor brandstof en noem maar op. Door de verbranding hiervan zal de lucht vervuild worden en zullen de mensen in sommige gebieden niet meer in staat zijn zuivere lucht in te ademen. In die tijd zullen mensen wapens vervaardigen om zich van hun rijkdommen te verdedigen, of rijkdommen van anderen af te pakken. Ze zullen daarin zo ver gaan, dat ze metalen voorwerpen stoppen in wapens en deze kunnen ze met de kracht van een bliksem zo snel afvuren, dat dit projectiel vanaf mijn positie jullie sneller zullen bereiken, dan de woorden die ik nu tot jullie spreek! Door de kracht dat dit projectiel op het lichaam afgevuurd wordt, stopt daardoor logischerwijs bepaalde lichaamsfuncties en meestal vitale functies, waardoor het lichaam niet meer in staat is verder te leven.” Hier houdt de spreker zich even stil, omdat het ongeloof en afgrijzen duidelijk hoorbaar werd onder het volk. Even later spreekt hij verder:

“ Mijn vrienden, luister. Ik moet helaas verder vertellen, er is nog meer. Want als je denkt dat 1 zo’n wapentuig al afgrijselijk is, dan moet ik je helaas vertellen dat op den duur ze zo ver gaan met het ontwikkelen van wapens, dat ze met 1 projectiel miljoenen tegelijk kunnen doden! Er zullen daardoor oorlogen komen en velen zullen gedood worden, puur vanwege afgunst en hoogmoed. Na 2 van zulke grote wereldoorlogen beginnen de mensen in te zien dat het anders moet en vormen zo natiën. En nu denken jullie ‘gelukkig maar, nu is alles in orde’. Was dat maar zo. Luister lieve vrienden in Jehova, ik vertel verder. Ze zullen voertuigen op ijzeren wegen maken die de mensen vervoerd zo snel als dat een pijl door de lucht vliegt. Ze zullen scholen bouwen voor hun kinderen om hun wereldse wijsheid aan te leren en ze zullen de druk zo hoog leggen op het goede presteren, dat menig kind die druk niet aan kan en zichzelf van het leven beroofd. De druk op presteren en juist de stimulatie daarvan is zo hoog, dat ook volwassenen zichzelf van het leven ontnemen. In die tijd ontnemen op 1 dag meer mensen hun eigen leven, dan jullie groep groot is. In 1 jaar tijd zijn dat ongeveer 1 miljoen. Luister, ik weet dat het schokkend is wat ik zeg, maar ik ben helaas nog niet klaar. Wij leven met de liefde tot onze Schepper en Vader en tot elkaar. In die tijd hebben ze ook 2 soorten liefdes en dat noemen ze ook letterlijk ‘tweede liefde’, wat zij uit zullen spreken als ‘second love’. Dat wordt verkondigd al zijnde zuiver en wil je weten wat deze liefde is? Nou simpel, als je getrouwd bent en dus 1 bent met je partner, kun je via deze tweede liefde kiezen voor een andere partner, naast je eigen. In de Schrift wordt deze handeling echter anders genoemd….

En het gaat nog veel verder, er zijn vrouwen en mannen die zich laten betalen voor vleselijk contact met elkaar, ongeacht lichamelijke leeftijd om maar helemaal niet te spreken over geestelijke leeftijd. Er zal in die tijd ook een groot verschil zijn onder de mensen. Waar de 1 zoveel inkomsten en rijkdommen heeft waardoor deze gemakkelijk in staat zou zijn een groot gebied te onderhouden waar mensen kunnen wonen en voedsel tot zich kunnen nemen, heeft een ander helermaal niets. Hoe kan dat vragen jullie je af? Simpel, diegene die zulke grote rijkdommen hebben, behoudt deze voor zichzelf. Ik kan u met zekerheid zeggen, dat als alle rijken der aarde in die tijd ook maar een klein gedeelte van hun rijkdom afstaan, dan zal er geen armoede zijn! Maar de armoede is in die tijd groot, omdat de mensheid alleen maar aan hun eigen rijkdommen denken en aan hun eigen lust als we nog even terug kijken naar die tweede liefde. Je zou denken dat er toch iets met de armen moet gebeuren? Ja, over hetgeen ze wel hebben, moeten ze ook belasting betalen. Jullie beginnen denk ik wel in te zien, waar die vele zelfdodingen vandaan komen. Ik hoor jullie nu nadenken ‘is er dan helemaal geen geloof meer in onze Vader en in Zijn instructies? Ze vernietigen zichzelf toch op deze manier?’ Ja, er is nog wel geloof, maar die staat niet op de eerste plaats. Als eerste is het hun te doen om hun aardse welzijn. Er zijn zelfs leraren die aards welzijn verkondigen en daarbij de naam van onze Schepper eraan vast maken. Maar zoals u weet kan daardoor de geestelijke ontwikkeling van die mensen niet plaats vinden, want dat kan alleen als je het aardse welzijn op de laatste plaats zet. In die tijd staat de hoogmoed, afgunst, jaloezie, lust en nog meer van deze zonden op het allerhoogste niveau. Door hun vraatzucht slokken ze alles binnen wat voor hun lekker is, daarbij niet denkend aan hun eigen gezondheid. Daardoor zullen er al snel grote ziekenhuizen gebouwd moeten worden waar de zieken opgevangen moeten worden en verzorgd moeten worden, omdat ze niet meer voor hunzelf kunnen zorgen. Door hun verkeerde emotie van aards welzijn, aanzien en pracht, zal de ziel steeds zwakker en zwakker worden, waardoor er zelfs ziektes komen waaraan de mens lichamelijk overlijd. Er zullen epidemieën komen en niet alleen onder de mensen, zelfs onder de dieren en plantenrijk die zelf ook meevallen in de val van de mens! Toen was de spreker weer even stil, want sommigen kon deze mededeling niet meer aan.

Waar wij nu nog vrij in de natuur leven met de wilde dieren om ons heen, kan de mens dan niet de wilde dieren van zich af houden, dan alleen maar door de eerder genoemde wapens. In die tijd bestaat er een land waar zo’n wapen voor bijna iedereen beschikbaar is en dan hoef je niet te raden wat daarvan het gevolg is. In die tijd zullen de mensen niet meer veilig zijn, nergens meer. En dit hebben ze allemaal aan hun zelf te danken en je zou zeggen dat als ze deze cijfers in gaan zien, waartoe ze in staat zijn deze te verzamelen, dat de mens hiervan gaat leren en in gaat zien dat het anders moet……..in geen geval. En zo kan ik nog wel verder gaan met vertellen, maar ik zie aan jullie dat jullie je tranen niet meer kunnen bedwingen. Maar ik moet toch nog 1 ding zeggen en dat is nog het aller ergste. Voor de ouderen, als jullie ledematen zwak geworden zijn, ga maar even zitten, want wat ik nu ga vertellen zal voor de zwakkeren onder ons geen kleinigheid zijn. Weten jullie hoe de mensen die dan leven hun tijdsperiode zullen noemen?

Geëvolueerd en welvarend…….

dinsdag 9 juni 2015

Geestelijke ontwikkeling

Voorlopig mijn laatste bericht, waar ik even weer terugdenk, maar niet zoals ik eerder gedaan heb, maar nu meer gericht op mijn geestelijke ontwikkeling. Dus ik ga hier niet vertellen over mijn aardse teleurstellingen, ik haal wel wat aan, maar ik ga erop verder in de daarop volgende geestelijke geluk.

Ik zit vandaag en gisteren even in gedachte gezonken, want het lijkt wel of ik alleen maar teleurstellingen moet ondergaan. Wie mijn verhaal gelezen heeft in de 5 delen van gebeurtenissen, ( op Facebook ) weet dat ik al vanaf mijn 8ste levensjaar eigenlijk al alleen sta en vaak teleurstellingen te verduren heb gekregen. En dat gaat je natuurlijk wel tot nadenken zetten…..

Mijn verleden heeft er wel voor gezorgd dat ik altijd mijn eigen pad opga. Ik ben niet iemand die met een ander meeloopt, ik kies mijn eigen pad. Misschien is dat ook wel de reden waarom ik steeds teleurstellingen moet verwerken…..

Maar laat ik dus beginnen met niet mijn verleden te vertellen in aardse teleurstellingen, maar in geestelijk geluk! Want daar sta ik veel te weinig bij stil en dat is ook de reden waarom ik deze zogenaamde teleurstellingen ook als teleurstellingen zie en ervaar en dat beperkt mij weer in mijn geestelijke ontwikkeling. Vanaf mijn 8ste jaar verteld mijn moeder mij steeds terug te slaan en van me af te bijten, de welbekende vuist op de tafel en als het niet op de tafel is, dan mag dat ook wel op iets of iemand anders zijn…..Maar het voelde niet goed. In mij kreeg ik steeds een negatief gevoel op het moment dat mijn moeder mij dit vertelde. Innerlijk wist ik dat wat mij verteld werd, niet klopt. Vervolgens ga ik naar de Mavo en daar gebeurd eigenlijk niets. Ik verwerk wat er gebeurd is, wordt ouder en krijg meer inzichten in het aardse leven. Vervolgens ga ik naar de MBO en wordt voor het eerst verliefd op iemand. Ik heb haar dit verteld, wel meer dan een jaar over gedaan trouwens, maar toen was ze al bezet. Jammer maar helaas. Ik heb een regel, die nu nog sterker is dan toen vanwege mijn geloof nu en deze regel is; ik kom niet aan bezette of getrouwde vrouwen! Als je ook naar mijn definitie van getrouwd zijn zou vragen, dan zal je redelijk versteld staan……Maar daar ga ik nu niet over schrijven.

Ik ben daarna zo snel mogelijk verhuisd naar Groningen. Het heeft mij wel tot nadenken gezet wat liefde nou eigenlijk inhoud. Wat wil ik in liefde? Wat is liefde? Was mijn liefde voor die persoon wel zuivere liefde? Achteraf kan ik nu zeggen dat deze liefde geen zuivere liefde is geweest. Ik voelde wel heel veel voor haar, maar dat kwam mede omdat zij de eerste vrouwelijke persoon was die mij behandelde als gelijke en dat was toen echt nieuw voor mij. Er was ook iemand anders die datzelfde deed, die leerde ik iets later kennen. Ook zij heeft nog altijd een speciale plek in mijn hart, net zoals diegene waar ik veel voor voelde. Beide heb ik echter nooit meer gesproken. Ik kan je echter verzekeren, dat als het wel gelukt was, dan had ik er alles aan gedaan om haar gelukkig te maken, had ik me geenszins ooit bekommerd om een geestelijk leven en zal ik nooit de persoon geweest zijn zoals die ik nu ben. Want waar werelds geluk groot is, is geen reden om op zoek te gaan naar het geestelijke leven! Ik wil daarmee niet zeggen dat mensen met veel werelds geluk niet in staat zijn tot een geestelijk leven, maar ik zeg wel dat zulke mensen veel meer moeite moeten doen om ook daadwerkelijk het verschil te zien tussen werelds leven en geluk en geestelijk leven en geluk, die scheiding daadwerkelijk te kunnen waarnemen; letterlijk deelnemen aan dag 2 van zijn/haar geestelijke schepping. Als ik ook soms naar christelijke tv programma’s kijk, naar ‘leraren’, dan zie ik vaak dat men aards geluk promoot en zelfs een keer gehoord dat als je nog geen aards geluk hebt, je niet genoeg vertrouwd op Jezus! Dit is de grootste onzin die ik ooit gehoord heb en geheel tegen de Bijbel en de uitspraken van Yeshua in! Hoe kun je dan verwachten van zulke mensen om ooit een verschil te kunnen zien en ontdekken, tussen aards geluk en geestelijk geluk? Niet!

Vervolgens krijg ik werelds geluk, ik wordt assistent bedrijfsleider. Na al die moeite die ik gedaan heb om toch aanzien te hebben op deze aarde, zelfstudie in praktische psychologie, heb ik het dan eindelijk voor elkaar! Ik kan me nog herinneren dat eens een personeelslid naar mij toe kwam en mij vertelde dat een vriendin van haar op zoek was naar een partner, maar deze moest wel een bepaalde status hebben. Ze dacht meteen aan mij en vroeg of ik interesse had. Over werelds geluk gesproken…..Ik heb echter niet eens de moeite gedaan om überhaupt een foto van haar te zien, want zulke vrouwen interesseren mij totaal niet. Was toen ook al dus een innerlijk gevoel dat er iets niet klopt in liefde.

Maar dat heeft dus maar een halfjaar geduurd en toen was het over met de pret. Heb wel erg veel geleerd, voornamelijk het verschil in omgang met medemensen. Als er een hoge pief van het hoofdkantoor langs kwam, dan werd het personeel genegeerd en wenste de desbetreffende persoon alleen met mij of de bedrijfsleider, als die aanwezig was, te spreken. Er zit zo’n groot verschil tussen omgang bij leidinggevende en gewone personeel en ik heb dat nooit leuk gevonden. Ik kreeg als advies even tijdelijk ander werk te gaan zoeken, iets anders dan assistent bedrijfsleider in een schoenen en kleding winkel, om dan later weer terug te komen. Want de functie zelf beoefende ik goed, heb zelfs een referentie aan over gehouden. Maar als je in het filiaal waar je zit niet op 1 lijn komt met de bedrijfsleider ( ik ga niemand als schuldige aanwijzen, ik denk dat de schuld bij meer dan bij 1 of 2 personen ligt ) en er is verder nergens een ander plek, dan houdt het op. Echter, omdat mij de functie en voordelen van deze functie mij enorm goed bevielen, heb ik dit advies niet opgevolgd. Ik ben meteen gaan solliciteren naar dezelfde functie, maar dan voor een ander bedrijf. Dit, samen met mijn referentie op zak, was dat ook geen enkel probleem! Maar ik had blijkbaar genoeg geleerd vanuit deze functie, want dat heeft maar 3 dagen geduurd en toen stond ik weer op straat, zoals ik ook al bericht heb in mijn verhaal over gebeurtenissen.

Maar je kunt je voorstellen dat het een aardige harde klap geweest was. Het enige wat ik toen kon doen, was allerlei uitzendwerk aan te nemen. Ik heb productie werk gedaan, heb op zoutbanden gelopen om die vrij te houden, heb beton uit riolen lopen schrapen, heb geschoffeld en ga zo maar door. En dan gaan je ogen open…….Je ziet dan ineens het grote verschil tussen het hebben van een status of het al gauw hebben van een te grote mond door een eigen mening, want die wordt simpelweg niet gewaardeerd als je een simpele uitzendkracht bent en heb dus al deze baantjes ook heel tijdelijk gedaan. In dezelfde periode kwam ik ook tot geloof, want ook daarin zag ik hetzelfde als wat ik letterlijk mee had gemaakt. Niet de grootste willen zijn, maar de kleinste. Deemoedig in liefde. Tsja, hoe kun je zo’n leer afwijzen, als je zelf dit letterlijk meegemaakt hebt en praktisch ondervonden hebt en het grote verschil gezien in voornamelijk liefde en eigenliefde? Wat een openbaring en bevestiging!

Op een gegeven moment kwam ik in de uitkering terecht en daardoor had ik meer tijd om verder te gaan in deze studie en meer te leren en verdiepen in geloof, in Yeshua. Gezien mijn verleden was en ben ik heel veel bezig met oorzaak en gevolg in liefde en ook daarmee heeft het geloof mij enorm geholpen en veel inzichten gegeven. In de uitkering kun je natuurlijk niet blijven, dus via de gemeente kreeg ik eerst 3 maanden werk op behoud van uitkering. Dit was bij een groothandel. Over oorzaak en gevolg gesproken, dit was in het jaar 2006. Ik herinner me nog een gesprek die ik heb gehad in de pauze met een collega en we hadden het over de economie en hoe geweldig het toch is om in deze tijden te leven. Ik echter antwoordde hem dat dit niet lang ging duren en dat de economie een grote klap zou gaan krijgen. Hij geloofde mij niet, maar ik gaf wel voorbeelden aan waarom ik dacht dat dit zou gebeuren. Als voorbeeld gaf ik ook de Bijbel aan, waarin staat dat God de mensheid verdeeld had in verschillende talen en natiën, zodat de mensheid niet 1 groot blok zou vormen tegen God. Wat doet Europa? Kan nooit goed gaan. Een ander voorbeeld is simpelweg het grof geld gebruik voor allerlei verkeerde doeleinden. Ik denk dat hij begin 2008 wel even achter zijn oren gekrabd heeft toen de economische crisis daadwerkelijk een feit was…..Waargebeurd verhaal!

Daarna kwam ik te werken bij een opticien. Dit was geen bewuste keuze. Ik had daarop wel gesolliciteerd, maar dat moest eigenlijk ook. Ik heb nou eenmaal een verkoopdiploma dus de beste optie was iets met verkoop. Ik heb hier uiteindelijk, vlak voordat mijn halfjaar contract was afgelopen, zelf ontslag genomen. Dat betekent dus ook geen uitkering. Toch was ik ervan overtuigd snel weer werk te vinden en dat was ook zo. Toen ben ik begonnen op een technische helpdesk voor een internet service provider. Toch heb ik wat geleerd bij de opticien, iets wat mij in het geloof en kennis in geloof ten goede is gekomen. Die info betreft info over simpelweg licht. Hierdoor werd mij duidelijker wat materie in feite is en wat de kracht van zonlicht wel niet is. Ik wist al wel wat vanuit Lorber, maar dit heeft mij wel een duidelijker beeld gegeven. In mijn schrijven over zonnegeneesmiddelen ( blog ) ben ik daar dieper op in gegaan. Deze heb ik ook gedeeld op mijn Facebook.

Werken op de technische helpdesk van een isp leer je veel over communicatie en uiteraard ook over het technische gedeelte van een product. Tot nu toe kun je lezen dat ik steeds dingen in mijn leven meegemaakt heb om betere inzichten te krijgen wat leven is, wat liefde is en wat onze Schepper eigenlijk met ons bedoeld heeft. Op de momenten dat dit gebeurde, dacht ik daar natuurlijk niet aan, het was voor mij weer een zoveelste teleurstelling. Nu is het natuurlijk ook noodzaak het gebeuren in een juist perspectief te zien, anders helpt het nog niets... Liefde Zelf is oneindig, dus je houd nooit op met leren wat liefde is. Maar een goede basis daarin is belangrijk en vanuit die basis komt er ook meer kennis van allerlei randzaken die in geen geval onbelangrijk zijn. Helaas kwam bij deze isp ook verkoop erbij en dat vond ik niet passen bij een technische helpdesk, plus ik had verkoop afgezworen vanwege mijn veranderde leefstijl en negatieve ervaringen. Dus hebben we spijtig genoeg afscheid van elkaar genomen. En toen……

Ik wilde eigenlijk weer terug naar Groningen, dus keek ik ook daar naar vacatures. Ik stond toen al 2 jaar ingeschreven als woningzoekende, dus ik had gedacht snel een huis te kunnen krijgen. Ik kreeg een vacature te zien die mijn zus gevonden had, voor hetzelfde werk, maar dan een andere isp. Mijn ouders wonen in Groningen, dus ik kon daar tijdelijk verblijven. Ik heb mijn huur niet opgezegd, want je wist maar nooit. Ook hier dacht ik alleen aan mijzelf, eindelijk ik weer terug naar Groningen! Zoals je wellicht hebt gelezen bleek dit anders te zijn. En toch, had ik niet de ervaring bij de andere isp, had ik niet meer kennis gekregen over licht en me daarin meer verdiept, dan was ik nooit aangenomen in Groningen en had ik mijn vader ook niet goed kunnen helpen. Dan was de kans heel groot geweest dat ik nu geen vader meer had! Nogmaals in mijn bericht over de zonnegeneesmiddelen heb ik alles omschreven hoe en wat en waarom. Ik weet dat het niet veel gelezen is, eigenlijk amper tot niet gelezen is, maar ik ga het echt niet nog een keer herhalen.

Dus ik zit nu weer in mijn eigen huis, omdat het wel minstens 6 jaar kan duren voordat je een woning krijgt en gezien toen de gezinssituatie waarbij ik in geen geval ontspannen van werk thuis kon komen, is mijn contract niet verlengd. Het had uiteraard ook invloed op mijn werk. Nu is alles weer goed en moet ik leren dat wat er gebeurd is weliswaar in eerste instantie voor jezelf gebeurd door ervan te leren, maar ook om je naaste hierdoor beter te ondersteunen in geloof, liefde en waarheid, zodat we samen kunnen groeien in geest, als gelijken.

Deze overdenking geeft mij weer kracht om verder te gaan, want de afgelopen tijd zat ik emotioneel niet helemaal lekker in mijn vel. Klinkt misschien raar, omdat ik wel mijn vader heb kunnen helpen, maar ik denk dat dit te maken heeft met nog teveel eigenliefde in mijzelf en een aantal teleurstellingen die ik tegengekomen ben, ook recent. Maar ook dat zal wel zo zijn redenen hebben. Voorlopig schrijf ik even niet meer, maar ga verder werken aan mijn ontwikkeling in geest. Ik heb de laatste jaren hierin redelijk stil gestaan voor mezelf in liefde, dus geen vooruitgang. En dat merk ik. Waar ik een aantal jaar geleden veel gezien en ervaren heb in dromen, visioenen en nog een aantal zaken, is het de afgelopen jaren erg stil gebleven. Waar namelijk stilstand is voornamelijk in liefde, is er ook stilstand in geestelijke kennis. Het overige zoals die geneeswijze is puur kennis die ik tot mijn beschikking had en daarin op uiterlijke wijze kon verdiepen en dat is ook wel belangrijk, maar daar draait het uiteindelijk niet om.

Als afsluiting een Bijbeltekst gekopieerd vanuit online-bijbel.nl welke dit ook bekrachtigd, 1 Corinthiërs 13:1-3 ;

• Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.
• En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.
• En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.


Tot zover. Ik moet er voor zorgen dat mijn liefde weer op orde komt, want dat is het niet geweest de afgelopen periode. Ik zit weer in mijn eigen huis, dus heb ook alle mogelijkheden om dit op orde te krijgen. Ik voel echter dat het echt noodzakelijk is dit op orde te krijgen, omdat de voorbereidingen op de wederkomst echt volop bezig is. Dat merk ik in alles wat er om mij heen gebeurd. Voorlopig schrijf ik dus even niet meer. Ik zal nog wel af en toe in loggen op Facebook en blogspot om te zien wat anderen delen en of ik een PB heb gekregen, maar daar houd het voorlopig even mee op. Kan weken duren, kan ook meer dan een maand zijn. Ik hou in ieder geval even een lange Shabbat, waarin ik weer in het reine moet komen met mezelf en van daaruit uiteraard ook met onze Vader.

Shalom.