vrijdag 31 mei 2013

Het Oude Verbond verwerpen?

Ik hoor vaak dat christelijke gemeentes het Oude Verbond eigenlijk verwerpen. Zo van, Yeshua is gekomen en dus hoeven we niet meer te kijken naar het Oude Verbond. Yeshua is onze redder en verder niemand. Hij is voor onze zonden gestorven, dus waarom zullen wij dan nog de mitzvot ( leefregels, door christenen betiteld als wet ) strikt volgen? Maar, zeg ik dan, hier een uitspraak van Yeshua zelf; “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Torah of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om deze af te schaffen, maar om te completeren.” ( Mt 5:17 ) Vervullen is ook een juiste vertaling. Dus dat gaat niet op. En als dat niet opgaat, wil ik daar meteen gebruik van maken of we misschien ook een geestelijke boodschap voor onze tijd kunnen vinden in het Oude Verbond. En laat ik nou net iets ‘leuks’ gevonden hebben in B’midbar ( letterlijk in de woestijn, bij ons bekend als Numeri ) 2. Hier worden de 12 stammen van Isra’El verdeeld om de tent der samenkomst heen met de Tabernakel erin. Nu zal je misschien afvragen wat daar ooit voor een geestelijke boodschap uit kan komen bij een paar stammen die zijn eigen plaats toegewezen krijgt? Maar ik ga het toch proberen. Je leest hier dat er in totaal 4 plekken zijn om de tent der samenkomst. Deze 4 plekken is logisch verdeelt tussen Oost, Zuid, West en Noord. Waarom logisch, dat lees je straks wel. Elk van de 4 plekken worden 3 stammen aan toegewezen met elk 1 hoofdstam. Nu ga ik bij de eerste 3 plekken alleen de betekenis van de hoofdstam noteren en bij de laatste plek in het noorden alle 3 namen met hun betekenis. In die tijd betekende een naam nog eens iets, het zegt iets over het karakter, doel of manier/reden van geboorte van zo’n persoon.

De hoofdstam in het oosten, waar de zon opkomt, is de stam van Y’hudah ( Juda ). Deze naam betekent; eren of loven, op een liefdevolle deemoedige manier. De hoofdstam in het zuiden, waar de zon op zijn hoogste punt staat en volledig licht geeft, is de stam van Re’uven ( Ruben ). Deze naam betekent; zie, een zoon! De hoofdstam in het westen, waar de zon ondergaat, is de stam van Efrayim ( Efraïm ). Efrayim is een zoon van Yosef en heeft de stamrecht van Yosef gedeeld met zijn broer M’nasheh. Efrayim is de jongste zoon, maar Isra’El ( Ya`akov ) heeft de jongste zoon voor de oudste zoon gezegend. Vandaar dat Efrayim de hoofdstam is van deze kamp. En dan de betekenis van Efrayim. Dat is ‘vrucht’ of misschien beter gezegd ‘vruchtbaar/vruchtdragend’. Yosef noemde zijn zoon namelijk zo, omdat God hem vruchtbaar, of vruchtdragend heeft gemaakt in het land van zijn ongeluk. In feite dus gezegend met een goede vrucht.
Dan de laatste kamp op een plek waar de zon zich niet begeeft. Daar is de hoofdstam Dan. Dan betekent dan ook ‘hij oordeelt’. De overige stammen hierin is Asher ( blij ) en Naftali ( mijn worsteling, mijn strijd ). Asher komt meer uit trots. De slavin van Le’ah, Zilpah kreeg deze zoon als tweede zoon, nadat Le’ah dus geen kinderen meer kreeg van Ya`akov. Vervolgens zegt ze dus dat andere vrouwen dan zullen zeggen dat zij blij is. Dus vanuit trots. Mijn worsteling of mijn strijd zegt denk ik wel genoeg. Dit zijn dus de 12 stammen die om de tent der samenkomst heen zitten. Daarna heb je nog de stam van L’vi’im ( Levi ) die aangesteld is als beheerder van de Tabernakel. Sterker nog, er staat in hoofdstuk 1 al dat als er iemand anders dan de stam van L’vi’im zich bemoeit met de Tabernakel, ter dood gebracht moet worden. Dus eigenlijk zijn het in totaal 13 stammen, waarvan stam 13 niet meegeteld wordt, die van L’vi’im. De betekenis van L’vi’im komt ook weer overeen met dit scenario, namelijk ‘verbinding’. Verbinding met God in dit geval via de Tabernakel van de getuigenis. Deze verbinding is dan ook de wedergeboorte.

Zoals je hier ziet is deze volgorde niet verwonderlijk. Het geeft aan hoe de mens zelf tot zijn innerlijke geest moet komen, waar de zon schijnt en waar niet. Als je dit alleen leest alsof letterlijk een aantal mensen op een bepaalde plaatst gezet wordt zonder enige betekenis, dan mis je de hele boodschap. Alleen in deemoedige liefde door God te eren en te loven kom je bij de hoofdstam terecht en komt er licht in je eigen hart en geest. Om te begrijpen wat dit inhoud, kom je bij de woorden van God. Zie, een zoon! Dit is het volledige licht wat ons gegeven is! Dit is dus ook nog eens profetisch wijzend naar Yeshua. In de zonsondergang vinden we weer de deemoed, de nederigheid en nu alles een volledig licht heeft gekregen, kan de mens deze verder vrucht laten dragen in zijn innerlijk om tot volgroeiing te komen. Maar in het noorden, waar de zon zich niet bevind en waar dus ook geen vruchten te vinden zijn, dan alleen die van het kwaad, is in het oordeel, trots en strijd. Om daar uit te komen, zou je zelf moeten strijden met je innerlijk om weer op het juiste pad te komen.

Als een werelds denkend mens gevraagd wordt de 4 streken van de aarde te noemen, dan zal deze vaak beginnen bij het noorden. Een kompas wordt ook gebruikt t.o.v., het noorden, terwijl het zuiden toch ook echt een optie is. Ook dit vind ik wel kenmerkend voor een verschil tussen werelds denken en denken vanuit de geest. De wereld begint bij de duisternis en zou een eerste licht moeten krijgen. Maar de wereld krijgt deze alleen door zelf naar het licht te gaan, door zelf een eerste zonsopkomst in zich te creëren, zoals ieder mens op zich ook moet doen. Doet een mens dat niet, dan blijft het woest en ledig in het hart van de mens en de duisternis op het aanblik van de afgrond wordt steeds dieper en dieper en dieper. De levend gevende Adem van God kan zich niet vermengen met een woest en ledig hart, er zou echt eerst licht moeten komen. Dit licht komt met liefde en alleen met liefde, zoals de belangrijkste leefregel in Mt 22:37-40 helder aangeeft en ook al aangegeven is in het Oude Verbond in Deuteronomium 6:5.


Ik zou ook nog wel wat met de getallen kunnen doen, maar voor een blog is dit weer genoeg. Dus verwerp het Oude Verbond niet zo snel, er staan zeer veel nuttige dingen in voor het behoud van je geestelijke leven. Yeshua is voor onze zonden lichamelijk gestorven ja, maar dat is geen vrijbrief voor een geestelijk leven. Als in het hart geen liefde en licht is ( ware liefde en licht ), kan een geestelijk leven zich absoluut niet nestelen en ontwikkelen. Ik ben bang dat dit heel veel mensen gemakzuchtig vergeten!