dinsdag 16 augustus 2016

Zeven eigenschappen

Tijdens een ‘brainstorm’ kwam ik op een volgend schema terecht. Het stelt niet veel voor, maar het kan wel verduidelijken hoe ik hier tegenaan kijk. Nu wordt alles getoetst vanuit de Bijbel en het enige wat ik aan kan halen vanuit de Bijbel is de Menorah die uit zeven armen bestaat; een apocriefe boek Tobit 12:15 waarin Raphaël aangeeft 1 van de zeven ( aarts ) engelen te zijn en als beste de zevenvoudige Geest uit Openbaring. In Numeri wordt er ook gesproken over de ‘oorlogen van Jehova’ ( 21:14 ). Kijk, iemand die strikt naar de Bijbel kijkt en de letterkunde aanhoudt, zal niets, maar dan ook niets accepteren buiten de Bijbel om. Iemand met een nuchtere kijk weet dat de mens graag een machtspositie wil hebben en zeker de leraren. Voor hen zou het in geen geval onlogisch zijn dat deze leraren veel gewist hebben uit de Bijbel, om hun eigen machtspositie te behouden. Want waar zie jij dit boek over de oorlogen van Jehova waarnaar verwezen wordt in Numeri 21? En waarom wordt er wel gesproken over zeven armen, zevenvoudige geest, maar zie je nergens de betekenis hiervan, waar het voor staat? Ik ben nog steeds van mening dat we via Lorber veel teruggekregen hebben, maar dat ook daarin veel geknoeid is. De gedachte die ik hieronder beschrijf is ontstaan uit een fantasie gesprek die ik in mijzelf voerde. De eigenschappen zelf komen uiteraard vanuit Lorber, maar het rechter rijtje komt vanuit mijn eigen gedachten en deze heb ik op papier gezet met daaronder een onderbouwing waarom ik dit zo neergezet heb. Het is lang geleden dat ik iets geschreven heb, maar ik begin de ernst van bepaalde zaken nu wel steeds duidelijker in te zien. Zoals afgelopen nacht had ik een droom. Je weet, dat als een golf breekt, je achteraf een hoop schuim ziet die met een aardige snelheid en kracht zich richting de kust begeeft en als je in dat water staat, je stevige grond moet hebben om te blijven staan. In mijn droom zag ik dit ook, maar niet met water, maar met grond. Ik zag van west naar oost de grond zich bewegen zoals het water beweegt na het breken van de golf. Geloof mij, dat was een serieus ernstige happening. Ik heb er nog niet echt over nagedacht wat de betekenis kan zijn, kan heel goed op mijzelf betrekken. M.a.w., de ernst van wat er allemaal gebeurd en wat er binnenkort gaat gebeuren. Volgend schema over de zeven eigenschappen kan ik niet ‘verkopen’ aan Schriftgeleerden, maar er zijn genoeg mensen die dit wel kunnen waarderen en erover na willen denken. En daarvoor deel ik mijn gedachten hierover.


            1.    Liefde                                                             7. Vrijheid/wedergeboorte
            2.    Wijsheid                                                         6. Inzicht/begrip van de instructies
            3.    Wil/Kracht                                                     5. Geestelijke energie
            4.    Orde                                                               4. Voldoening                    
            5.    Ernst                                                              3. Doorstaan/volhouden   
            6.    Geduld                                                           2. Beproeving
            7.    Barmhartigheid/Zachtmoedigheid                1. Gehoorzaamheid

Helaas is het zo dat de eigenschappen van Jehova niet in de Bijbel voorkomen zoals ik deze hier opgeschreven heb. Alleen over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat zijn ook de eerste 3, Vader/Liefde, Zoon/Wijsheid/Woord, Heilige Geest de Wil/Kracht. Linker rij 1 t/m 7 stellen de 7 eigenschappen van Jehova voor. Dit is niet uit de lucht gegrepen, kijk ook maar naar de Menorah, die uit 7 armen bestaat. ( Exodus 25:31-40 ) De Bijbel spreekt van een zevenvoudige Geest van God. ( CJB ) Dit voornamelijk in Openbaring 1:4; 3:1; 4:5; 5:6. In de Nederlandse Bijbels staat ‘zeven geesten van God’. Maar dan hebben we het al gauw over meervoudige persoonlijkheden. Dat is een ziekte……Jehova is 1 Geest welke zevenvoudig is, net zoals een regenboog 1 regenboog is met 7 kleuren. Een kleur staat voor een bepaalde eigenschap, net zoals wijzelf als evenbeeld van Jehova ook verschillende eigenschappen hebben. Aangezien je kleuren kan mengen, kun je vele eigenschappen creëren, maar er zullen er altijd hoofdeigenschappen zijn, zoals er ook hoofdkleuren zijn. Rood, groen en blauw zijn hier de voorbeelden van.

Wat wil ik met het rechter rijtje? Hiermee wil ik proberen een weg te laten zien naar het grootste doel wat de mens kan bereiken en dat is de geestelijke wedergeboorte. Als jij de zevende eigenschap in je hebt, dan heb je al een groot deel van de andere eigenschappen. Want om barmhartig/zachtmoedig te zijn, moet je geduldig zijn, moet je de ernst hebben om deze eigenschap te behouden, moet je een orde in je hebben om kalm te blijven en dat vergt kracht, vergt een wilskracht. Blind handelen brengt nooit iemand iets goeds en liefde is de drijfveer van je handelen. Een ego liefde brengt je niet naar barmhartigheid en zeker niet naar geestelijke kennis. O ja, het rechter rijtje.

Laat ik weer eens het voorbeeld van een klein kind nemen. Waarom leg jij als ouder zijnde bepaalde regels op een kind? Ten eerste wil jij jouw kind beschermen, jij wilt dat jouw kind in liefde opgroeit en dat je kind later grootse dingen kan doen. Wil Jehova dat ook niet voor ons als Zijn geestelijke kinderen? Wat verwacht jij dat jouw kind doet met deze regels; negeren? Hoe kan een kind een goede grond, een goede basis krijgen, als het geen regels opgelegd krijgt die hem/haar moet leiden tot een succesvol leven? Hoe kun je verwachten van een kind barmhartig en liefdevol te worden, als het nooit geleerd heeft te gehoorzamen? Kan niet, bestaat niet! Niet bij een lichamelijke mens, maar ook niet bij de geestelijke mens! Dat is de reden waarom ik bij eigenschap 7 barmhartigheid als tegenstelling gehoorzaamheid heb geplaatst. Dus waar barmhartigheid de laatste hoofdeigenschap is van Jehova, omdat dat alles inhoudt, plaats ik gehoorzaamheid als eerste eigenschap van de mens om te bereiken.
Zodra jij voor jezelf besluit hiervoor te gaan, zal je beproefd worden. Deze beproevingen dien je voor lief te nemen. Velen zullen dan snel opgeven. Dit komt meestal omdat de reden van de keuze die gemaakt wordt om er voor te gaan, een onjuiste reden is. Ik bedoel, wat is de reden om volledig te gaan deze 7 eigenschappen ook in volheid eigen te maken? Als de reden is grootste dingen te kunnen doen, is de reden al onjuist en zal de beproeving die je krijgt ook gerelateerd zijn op deze onjuiste reden. Waarom onjuist? Yeshua beantwoord dat door te zeggen de kleinste te zijn, te zijn zoals kinderen en juist de kleinste bereikt het hoogste. Daarom. ( Matt 18:3-4 )

Ik kan me nog herinneren toen ik niet gelovig was, dat ik een boek las over praktische psychologie. Daarin werd verteld over de kracht van enthousiasme. In feite is dit niets anders dan je liefde opwekken voor een bepaald doel en doe je dat, dan zal je je doel ook bereiken. Klopt, dat komt omdat de liefde de drijfveer is van je totale kracht, van je hele handelen. Dit is dus ook zo naar Jehova toe. Hoeveel liefde heb je om je doel naar Hem te bereiken. Yeshua heeft gezegd: “velen zijn geroepen, slechts weinig uitverkoren.” Het uitverkoren is niet iets wat Jehova doet, maar wat je zelf doet. Heb je niet de juiste liefde, dan bereik je ook niet waarvoor je bestemd bent, terwijl je wel geschapen bent om dat te bereiken. Ik weet dat over dit onderwerp erg laks mee omgegaan wordt en als niet belangrijk beschouwd wordt en dat is ook precies de reden waarom deze uitspraak gemaakt is. Hieruit maak ik ook op dat het grotendeel van de mensen niet verder komen dan dag 2 in hun eigen geestelijke ontwikkeling. Want die zeven eigenschappen en zeven stappen kun je ook vergelijken met de 7 dagen van de schepping en wel de geestelijke schepping van de mens.

Dan eigenschap 5 en dag 3. Dit is een eigenschap die heel belangrijk is en ik moet toegeven, daar schort het bij mij nog wel eens aan. Dus in feite kun je over mij zeggen dat ik vastloop bij dag 3 van mijn geestelijke ontwikkeling en als ik deze dag 3 wel eindelijk voor elkaar heb, dan zit ik op de helft van de wedergeboorte. Een klein voorbeeld die ik kan geven, is dat ik wel eens meega met de emotie van anderen op bijvoorbeeld werk. En dan heb ik het over negatieve emotie, irritatie. Ik ben van nature erg kalm en rustig en een psycholoog zou zeggen, introvert. Deze rust wil ik ook uitstralen, maar dat lukt niet altijd. Waarom niet? Ik mis de ernst daarin. Ik mis de noodzakelijkheid daarin. Ik mis de absolute liefde daarin. Maar ik werk er wel aan. Want als je wel de juiste ernst en juiste liefde hebt, dan heb je daarin ook een grote voldoening en dat schept orde in jezelf en om je heen. Dag 4.

Deze orde creëert geestelijke energie, waardoor je een sterke wil ontwikkeld. Geen lichamelijke/fysieke kracht, maar een geestelijke. Je hebt dan een krachtige uitstraling en je hebt de ruimte en tijd om hetgeen wat je ziet, meemaakt en doorkrijgt vanuit een rustige positieve manier te analyseren, op te nemen en te handelen. Dit resulteert een overgang van dag 5 naar dag 6.
Je bereikt de wedergeboorte niet door eerst kennis tot je te nemen, maar door eerst liefde tot je te nemen. Dag 7, wedergeboorte,  is eigenschap 1 wat totale liefde is en dat begint met eigenschap 7, barmhartigheid/zachtmoedigheid.

Nog een verduidelijking. Als jij als ouder zijnde je kind verbiedt te roken en je kind zal gehoorzaam zijn hieraan, dan gaat deze persoon niet ineens op 30/40 jarige leeftijd beginnen te roken. Het zit dan in zijn/haar systeem niet te roken. Het is geen wet/instructie meer, het is een levensgewoonte die in vrijheid, zonder wet, geleefd wordt. Je bent dan 1 met deze instructie en je begrijpt waarvoor deze instructie bedoeld is, namelijk ten behoeve en behouden van je eigen gezondheid.


Mark-Jan