woensdag 8 juli 2015

Deuteronomium 6:2


Zit weer even te kijken naar mijn blogs die ik geschreven heb en besloten toch weer een klein stukje te delen, wel met hele kleine aanpassingen in taal, aangaande gehoorzaamheid en liefde:

Ouders willen graag dat hun kinderen gehoorzaam zijn. Laten we eens een ideale situatie schetsen waarin een zoon alle huisregels van de ouders opvolgt. Wat zou een vader nog meer willen? Hij zou willen dat zijn zoon hem opvolgt en in zijn voetsporen treedt, zijn taken overneemt; letterlijk een erfgenaam wordt. Maar als zijn zoon hem niet opvolgt door zijn taken niet over te nemen, is de zoon dan ongehoorzaam? Nee, dat niet. De zoon gehoorzaamd immers wel alle huisregels, alleen is het voor de vader spijtig dat deze zoon hem niet opvolgt, niet in zijn voetsporen treedt en de zoon hierdoor ook geen deelname heeft aan de volledige erfenis! Daarvoor is namelijk liefde nodig van de zoon, inzicht in liefde voor de gegeven huisregels als zijnde de enige ware weg, om vanuit deze liefde de weg te bewandelen die hem gegeven is te bewandelen. Want als je deze liefde niet hebt, kies je voor je eigen liefde en eigen pad, ondanks dat je alle huisregels volgt! Stel dat deze zoon niet gehoorzaam is in de gegeven huisregels, maar uiteindelijk toch zijn vader opvolgt, omdat hij ingezien heeft dat de weg van zijn vader toch een betere, volmaaktere weg is dan die van zichzelf, zou zijn vader dan boos op deze zoon zijn vanwege de eerdere ongehoorzaamheid, of vreugde hebben dat zijn zoon hem alsnog opvolgt? De vader zou uitermate verheugd zijn en zal de zoon alles uitleggen wat te doen om hem succesvol te laten opvolgen. Wat moet de zoon dan vervolgens doen? Gehoorzaam zijn…..


De reden voor dit delen is weer de gedachte dat vele mensen de Torah opvolgen zonder deze in liefde te begrijpen en denken daarmee klaar te zijn en velen die de Torah niet volgen, omdat ze denken dat men dit niet hoeft, vanwege de lichamelijke opoffering van Yeshua ( Jezus ). Laat ik als voorbeeld de voedselwetten geven. Velen zien de voedselwetten als een gehoorzaamheidstest. 'Volgen wij de voedselwetten, dan geven wij onze Schepper aan Hem lief te hebben'. Nee, als wij varkensvlees eten, die in feite dienen als stofzuigers van negatieve grondstoffen die varkens behouden en wij eten dit vlees, dan krijgen wij ook negatieve stoffen in ons. Eten wij garnalen, mosselen en dat soort dieren die de stofzuigers van de zeebodem zijn, idem! En zo kan ik nog veel meer voedsel die wij heden ten dage als normaal accepteren opnoemen die absoluut schadelijk zijn voor onze gezondheid. De 'wetten' zijn niet gegeven om onze gehoorzaamheid te testen, maar uit liefde van onze Vader om ons zo gezond mogelijk te laten leven! Ga maar eens kijken op cijfersoverkanker.nl, en vertel me dan nog eens dat we al gezonder aan het leven zijn!!! ( Deuteronomium 6:2 )

Shalom.